Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlhmm6dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Novartis

Novartis is reimagining medicine to improve and extend people’s lives. As a leading global medicines company, we use innovative science and digital technologies to create transformative treatments in areas of great medical need. In our quest to find new medicines, we consistently rank among the world’s top companies investing in research and development. Novartis products reach nearly 800 million people globally and we are finding innovative ways to expand access to our latest treatments. About 110,000 people of more than 140 nationalities work at Novartis around the world. Find out more at https://www.novartis.com

  • hZWYnZlhmm6dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqcJxsb7Cx
2022

Company Menu

Company activity

Bộ Y tế và Novartis ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu

By: Novartis | Posted: Tue, 05/25/2021 - 11:58

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn Novartis vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Hà Nội.

Bộ Y tế và Novartis ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu

Đây là hoạt động hợp tác tiên phong trong khuôn khổ điều phối của Nhóm Công tác về chăm sóc sức khỏe ban đầu của Bộ Y tế vừa được thành lập (Quyết định số 5088/QĐ-BYT ngày 29/10/2019) là một minh chứng cho hợp tác công-tư (Public-Private Collaboration) trong lĩnh vực này.

Nội dung bản ghi nhớ bao gồm các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thực hành lối sống lành mạnh và nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe, quản lý bệnh tật với cơ chế chuyển tuyến hiệu quả, tiếp cận thuốc điều trị các bệnh không lây nhiễm phổ biến, và hỗ trợ các hoạt động theo dõi và đánh giá hiệu quả của các can thiệp.

Các hoạt động này sẽ được triển khai ở tuyến xã và huyện ở các địa phương dưới sự chỉ đạo và điều phối của Bộ Y tế, trước mắt là Hà Tĩnh và sẽ được mở rộng tại một số tỉnh thành thuộc Đề án, Chương trình của Bộ Y tế về tăng cường mạng lưới y tế cơ sở và nhân rộng các mô hình Trạm Y tế xã điểm.

Để triển khai các hợp tác hiệu quả, Novartis sẽ huy động các chuyên gia và các nguồn lực (cả kinh tế và công nghệ) từ các tổ chức của tập đoàn ở trong và ngoài nước để tăng cường cho các hoạt động hỗ trợ hệ thống y tế ở Việt Nam.

Việc kết nối các trạm y tế xã với các bệnh viện/trung tâm y tế huyện, tỉnh và các bệnh viện ở tuyến cao hơn sẽ giúp nâng cao tính liên kết trong hệ thống y tế, đảm bảo cho lợi ích của người dân trên diện rộng.

Bệnh nhân sẽ được chuyển tuyến hiệu quả từ tuyến trên xuống tuyến dưới, vì chi phí thuốc được hỗ trợ nên có thể bao phủ rộng khắp toàn dân. Chính sách này sẽ mang lại hiệu quả cao bởi tác động tốt, người dân được chăm sóc sớm và phòng được bệnh một cách triệt để hơn.

Dự kiến, tổng mức đầu tư lên đến 75.000 USD cho chi phí nhân sự và các chi phí ngoài dự tính khác trong thời gian thực hiện bản ghi nhớ.

Phát biểu tại cuộc họp khởi động Nhóm Công tác về chăm sóc sức khỏe ban đầu, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của Vụ Kế hoạch - Tài chính, các vụ, cục liên quan của Bộ Y tế và các đối tác quốc tế tham gia ngay từ những bước đầu thành lập nhóm công tác trong gần một năm qua như: Trường Đại học Y Harvard, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Novartis và các hoạt động bước đầu mà nhóm đã triển khai như Hội nghị Đối thoại - Hợp tác về chăm sóc sức khỏe ban đầu được tổ chức ngày 16/5/2019 vừa qua”.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh: “Tôi mong rằng các hoạt động của Nhóm sẽ thu hút được sự quan tâm và tham gia ngày càng tích cực của các đối tác trong và ngoài nước, tạo ra sự được sức mạnh tổng hợp và tính lan tỏa nhằm tăng cường hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam”.

Comment

hZWYnZlhmm6dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdbWOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmmpiZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZlhmm6dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...